Európai Uniós keretrendszer

Az uniós CRPD keretrendszer

Az Európai Unió a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény elfogadásával kötelezettséget vállalt arra, hogy felügyeli az Egyezmény végrehajtását az Európai Unió illetékességébe tartozó területeken. 

Amennyiben egy személy az uniós jog megsértése miatt szenved sérelmet, elsősorban a tagállami hatóságokhoz kell fordulnia. Ha azonban az ügyére egy uniós jogszabály közvetlenül alkalmazandó, az Európai Unió szerveihez is fordulhat.

 

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament végrehajtási jelentések, emberi jogi jelentések, szóbeli kérdések, tanulmányok és végrehajtási értékelések alapján ellenőrzi az uniós jog betartását. 

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL) a szociálpolitikával, valamint a munkaerőpiacon történő hátrányos megkülönböztetéssel foglalkozik.

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) felelős az állampolgári jogok, emberi jogok és alapvető jogok védelméért, illetve fellép a hátrányos megkülönböztetés ellen.

A Parlamenti főtitkárság egyenlőséggel és sokszínűséggel foglalkozó elnökségi munkacsoportjának feladata a CRPD végrehajtására irányuló igazgatási intézkedések felügyelete.

A Petíciós Bizottság kezeli az Európai Parlamenthez érkező petíciókat. Az uniós polgárok a petíciókkal felhívhatják a Parlament figyelmét az uniós szabályok megsértésére, valamint meghallgatást nyerhetnek az Unió szerveinél. 

 

Az európai ombudsman

Az európai ombudsman az európai uniós igazgatást felügyeli stratégiai vizsgálatok és kezdeményezések révén. Ennek során az Európai Unió intézményeinél és szerveinél előforduló hivatali visszásságokat vizsgálja, az uniós polgárok panaszai alapján. 

Az európai ombudsman foglalkozott már többek között a fogyatékossággal élő személyek alapjogaival az intézményi elhelyezés kapcsán, az Európai Bizottság weboldalai hozzáférhetőségével, az uniós intézményi épületek akadálymentességével, valamint a fogyatékossággal élő gyermekek Európai Iskolában való részvételével. 

 

Az EU Alapjogi Ügynöksége (FRA)

Az EU Alapjogi Ügynöksége adatgyűjtéssel és az adatok elemzésével foglalkozik, emberi jogi mutatókat állít össze, amelyek alapján az adott jogok érvényesülése vizsgálható, emellett az Ügynökség az alapjogi jelentésében beszámol az Egyezmény végrehajtásáról.

 

Az Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF)

Az Európai Fogyatékosügyi Fórum ellenőrzi, hogy az uniós jogszabályok megfelelnek-e az Egyezménynek. Hozzá érkeznek az Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos panaszok is, valamint alternatív jelentést készít az Egyezmény végrehajtásáról. Az EDF emellett tájékoztatást ad a fogyatékossággal élő személyeknek, ha hátrányos megkülönböztetés érte őket, és a felhívja az érintett uniós szervek figyelmét a megkülönböztetésre.

 

Az Európai Bizottság

A Bizottsághoz való fordulás nem tartozik az uniós CRPD keretrendszerhez, azonban érdemes megemlíteni, mivel az Európai Bizottsághoz panasszal lehet fordulni akkor, ha egy tagállam intézkedése, gyakorlata vagy mulasztása ellentétes az uniós joggal.

 

Források: