Oktatáshoz való jog

Az oktatáshoz való jog az Egyezmény szerint

Az Egyezmény 24. cikke kimondja, hogy a részes államok elismerik a fogyatékossággal élő személyek oktatáshoz való jogát, valamint hátrányos megkülönböztetés nélküli, egyenlő esélyeken alapuló, befogadó oktatási rendszert biztosítanak a fogyatékossággal élő személyek számára. 

A részes államoknak az alábbi kötelezettségeik vannak:

    • a fogyatékossággal élő személyeket a fogyatékosságuk alapján nem zárhatják ki az általános oktatási rendszerből, biztosítaniuk kell, hogy a lakóközösségükben élő többi személlyel azonos alapon férhessenek hozzá az alapfokú és középfokú oktatáshoz;
    • gondoskodniuk kell az ésszerű alkalmazkodásról;
    • meg kell adniuk a fogyatékossággal élő személyeknek a hatékony tanulásukat előmozdító támogatást, személyre szabottan támogató intézkedést kell biztosítaniuk;
    • biztosítaniuk kell a fogyatékossággal élő személyeknek legmegfelelőbb kommunikációs eszközök és formák szerint történő oktatást, ennek megfelelő képesítéssel rendelkező tanárokat kell alkalmazniuk;
    • az egyenlő esélyű hozzáférést a felsőoktatás területén is biztosítaniuk kell.

 

A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága általános kommentárja

4. számú általános kommentár (2016) az inkluzív oktatáshoz való jogról – 24. cikk (angol) (magyar)

 

Az oktatáshoz való jogról szóló hazai jogszabályok és határozatok

Magyarország Alaptörvénye

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

A nemzeti felsőoktatásról 2011. évi CCIV. törvény

6/2022. (IV. 26.) számú Alkotmánybírósági határozat

3105/2023. (III. 14.) számú Alkotmánybírósági határozat