Hozzáférhetőség és akadálymentesítés

Hozzáférhetőség és akadálymentesítés az Egyezmény szerint

Az Egyezmény 9. cikke szól a hozzáférhetőségről. Ez alapján a részes államok megfelelő intézkedéseket tesznek, hogy másokkal azonos alapon biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek számára a fizikai környezethez, a közlekedéshez, az információhoz és kommunikációhoz való hozzáférést. Ezek az intézkedések magukban foglalják a hozzáférési akadályok és korlátok beazonosítását és felszámolását. A következőkre vonatkoznak:

  • épületek, utak, közlekedés és más bel- és kültéri létesítmények, így iskolák, lakóházak, egészségügyi létesítmények és munkahelyek;
  • információ, kommunikáció és egyéb szolgáltatások, köztük elektronikus szolgáltatások és segélyhívó szolgáltatások.

A részes államok intézkedéseket hoznak továbbá:

  • a nyilvánosság számára nyitva álló létesítmények és szolgáltatások hozzáférhetősége érdekében bevezetett minimális szabványok és irányelvek alkalmazásának fejlesztésére, hatályba léptetésére és ellenőrzésére;
  • annak elősegítésére, hogy a nyilvánosság számára nyitva álló létesítményeket és szolgáltatásokat kínáló magánjogi jogalanyok figyelembe vegyék a fogyatékossággal élő személyek vonatkozásában a hozzáférhetőséget;
  • az érdekelt felek számára képzés támogatása a hozzáférhetőség kérdéseiről;
  • az épületekben és más, a nyilvánosság számára nyitva álló létesítmények esetében a Braille, illetve könnyen érhető és olvasható jelzések biztosítására;
  • az élő segítségnyújtás formáinak biztosítására;
  • más megfelelő segítségnyújtási és támogatási formák előmozdítására az információhoz való hozzáférés biztosítása érdekében;
  • a fogyatékossággal élő személyeknek az új információs és kommunikációs technológiákhoz és rendszerekhez való hozzáférésének előmozdítására;
  • akadálymentes információs és kommunikációs technológiák és rendszerek tervezésének, fejlesztésének, előállításának és terjesztésének elősegítésére. 

 

A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága általános kommentárja

2. számú általános kommentár (2014) – 9. cikk: Hozzáférhetőség (angol) (magyar)

 

Az Európai Unió rendelkezései a hozzáférhetőségről és az akadálymentesítésről

Akadálymentesítési irányelv (2019/882)

A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló irányelv (2016/2102)

A fogyatékos, illetve csökkent mozgásképességű utasok jogait érintő rendeletek

 

A hozzáférhetőségről és az akadálymentesítésről szóló hazai jogszabályok és határozatok

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény

Az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet

A fogyatékos ügyfelekkel kapcsolatos bánásmódról 4/2017. (III. 13.) MNB ajánlás

A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény

A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés általános szabályairól szóló 2022. évi XVII. törvény