A gyermek és nők jogai

A gyermek és nők jogai az Egyezmény szerint

Az Egyezmény 6. cikke szól a fogyatékossággal élő nők jogairól. Az államok elismerik a tényt, miszerint a fogyatékossággal élő nők és lányok többszörösen hátrányos megkülönböztetésének vannak kitéve. Erre tekintettel vállalják, hogy olyan intézkedéseket hoznak melyekkel biztosítják a fogyatékossággal élő nők és lányok számára a fejlődés, előrehaladás, valamint a társadalmi szerepvállalás lehetőségét. Azzal a céllal, hogy az Egyezményben foglalt alapvető emberi és szabadságjogokkal való rendelkezésük garantálva legyen.

Az Egyezmény 7. cikke szól a fogyatékossággal élő gyermekek jogairól. A részes államok vállalják, hogy minden szükséges intézkedést meghoznak, amivel biztosítani tudják a fogyatékossággal élő gyermekek számára azt, hogy más gyermekekkel azonos alapon tudjanak rendelkezni valamennyi alapvető emberi és szabadság jogukkal.
Az Egyezmény rögzíti, hogy a fogyatékossággal élő gyermekeket érintő intézkedések során elsődlegesen a gyermek legfőbb érdekeit kell figyelembe venni.

Az államok vállalják, hogy biztosítják a fogyatékossággal élő gyermekek valamennyi őket érintő ügyben élhessenek a szabad véleménynyilvánítás jogával, valamint véleményüket, más gyermekekkel azonos alapon életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően súlyozzák. Továbbá biztosítják a fogyatékossággal élő gyermekek számára az életkoruk és fejlettségük szerinti jogok érvényesítéséhez szükséges segítséget.

 

A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága általános kommentárja

3. számú általános kommentár (2016) a fogyatékossággal élő nőkről és lányokról – 6. cikk (angol) (magyar)

 

A gyermek és a nők jogairól szóló hazai jogszabályok és határozatok

A Gyermek jogairól szóló ENSZ Egyezmény (1989) kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvény

Magyarország Alaptörvénye

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény

Az Országgyűlés Hivatalának 2017/3. számú infojegyzete

 

A témában megjelent írások

A fogyatékos nők láthatatlanok a magyar jogi szabályozásban « Mérce (merce.hu)