Politikai jogok

Politikai jogok az Egyezmény szerint

Az Egyezmény 29. cikke szól a politikai életben és közéletben való részvétel jogáról. Az egyezmény kimondja, hogy a részes államok garantálják a fogyatékossággal élő személyek számára a politikai jogaik érvényesítésének és alkalmazásának lehetőségét, valamint vállalják az alábbiakat.

Az államok vállalják, hogy a fogyatékossággal élő személyek részére másokkal azonos alapon, hatékony és teljes körű részvételt biztosítanak a politikai életben és a közéletben, a közvetlenül, vagy szabadon választott képviselőkön keresztül, ideértve a fogyatékossággal élők jogát és lehetőségét a szavazásra és a választhatóságra többek között azáltal, hogy

    • biztosítják a szavazási eljárások, létesítmények és anyagok megfelelőek, hozzáférhetőek és könnyen érthetőek legyenek;
    • biztosítják a fogyatékossággal élő személyek számára a választáson való részvétel jogát, beleértve a megfélemlítés nélküli, titkos szavazás lehetőségét, továbbá részes államok biztosítják, hogy a fogyatékossággal élők is szabadon megválaszthatóak legyenek és ezáltal ténylegesen tisztséget, kormányszintű közhivatalt viselhessenek, valamint szükség esetén lehetővé teszik a fogyatékossággal élők számára támogató, illetve új technológiák igénybevételét;
    • biztosítják a fogyatékossággal élő személyek, mint választópolgárok szabad akaratnyilvánításának jogát és e célból szükség esetén – saját kérésre – biztosítják a fogyatékossággal élő szavazók számára, hogy egy általuk választott személy legyen segítségükre a szavazás során.

 Az államok garantálják továbbá az aktív előmozdítását egy olyan környezetnek, melyben a fogyatékossággal élő személyek hatékonyan és teljeskörűen, másokkal azonos alapon megkülönböztetés nélkül vehetnek részt a közügyek intézésében, valamint ösztönzik közügyekben való részvételüket, beleértve a

    • fogyatékossággal élő személyek részvételét az ország közéletében és a politikai életben érintett nem kormányzati szervezetekben és egyesületekben, valamint politikai pártok tevékenységében és igazgatásában;
    • a fogyatékossággal élő személyek szervezeteinek megalakítása és azokhoz való csatlakozás a fogyatékossággal élő személyek nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi szintű képviselete érdekében.

 

A politikai jogokról szóló hazai jogszabályok és határozatok

Magyarország Alaptörvénye

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény