Társadalmi részvétel

Társadalmi részvétel az Egyezmény szerint

Az Egyezmény 30. cikke szól a társadalomban való részvétel jogáról. Az államok elismerik a fogyatékossággal élő személyek jogát arra, hogy másokkal azonos alapon vegyenek részt a kulturális életben, valamint minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy a fogyatékossággal élő személyek

  • hozzáférhetőek legyenek a kulturális anyagok;
  • hozzáférhetőek legyenek a televíziós műsorok, filmek, illetve a színházi és egyéb kulturális tevékenységek;
  •  hozzáférjenek a kulturális előadások vagy szolgáltatások helyszíneihez, többek között a színházakhoz, múzeumokhoz, mozikhoz, könyvtárakhoz és idegenforgalmi szolgáltatásokhoz, és amennyire lehetséges hozzáférjenek a nemzeti kulturális jelentőségű műemlékekhez és helyszínekhez. 

Az államok megfelelő intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő személyek számára lehetővé tegyék, hogy kreatív, művészi és szellemi képességeiket a saját maguk érdekein túl a társadalom kulturális gazdagításának céljából is fejleszthessék és felhasználhassák.

Az államok megtesznek minden megfelelő lépést annak biztosítására, hogy a szellemi tulajdonjogokat védő törvények ne akadályozza ésszerűtlen vagy diszkriminatív módon a fogyatékossággal élő személyek kulturális anyagokhoz való hozzáférését.

Az államok rögzítik, hogy a fogyatékossággal élő személyek másokkal azonos alapon jogosultak sajátos kulturális és nyelvi identitásuk elismerésére és támogatására, beleértve a jelnyelvet és a siket kultúrát is.

Annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő személyek másokkal azonos alapon vehessenek részt a szabadidős- és sporttevékenységekben, a részes államok megteszik a megfelelő intézkedéseket azzal a céllal, hogy

  • a lehető legteljesebb mértékében ösztönözzék és előmozdítsák a fogyatékossággal élő személyeket a fő sporttevékenységekben való részvételre minden szinten;
  •  biztosítsák, hogy a fogyatékossággal élő személyek lehetőséget kapjanak a fogyatékosság-specifikus sport- és szabadidős tevékenységek szervezésére, fejlesztésére és a fogyatékossággal kapcsolatos sport- és szabadidős tevékenységekben való részvételre, és e célból ösztönzik a másokkal egyenlő alapon történő megfelelő oktatás, képzés és erőforrások biztosítását;
  •  biztosítsák továbbá, hogy a fogyatékossággal élő személyek hozzáférjenek a sport-, szabadidős és idegenforgalmi helyszínekhez;
  •  biztosítsák, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek a többi gyermekkel egyenlő mértékben vehessenek részt a játékos kikapcsolódásban, valamint a szabadidős és sporttevékenységekben, beleértve az iskolai rendszerben végzett tevékenységeket is;
  •  biztosítsák, hogy a fogyatékossággal élő személyek hozzáférjenek a rekreációs, turisztikai, szabadidős és sporttevékenységeket szervezők által nyújtott szolgáltatásokhoz.

 

A társadalmi részvvételről szóló hazai jogszabályok és határozatok

Magyarország Alaptörvénye

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény

A sportról szóló 2004. évi I. törvény