Munkavállalás

A munkavállalás az Egyezmény szerint

Az Egyezmény 27. cikke foglalkozik a munkavállalással és foglalkoztatással. Eszerint a részes államok elismerik a fogyatékossággal élő személyek munkavállaláshoz való jogát, másokkal azonos alapon, vagyis mindennemű megkülönböztetés nélkül. 

A részes államoknak biztosítaniuk kell a fogyatékossággal élő személyeknek a szabadon választható munkát egy befogadó és hozzáférhető munkaerő-piacon. Lehetővé kell tenniük, hogy a fogyatékossággal élő személyek másokkal azonos alapon gyakorolhassák munkaügyi és szakszervezeti jogaikat, másokhoz hasonlóan férhessenek hozzá az általános szakmai és pályaválasztási tanácsadáshoz, valamint a szakképzéshez és továbbképzéshez.

Az államoknak elő kell mozdítaniuk a fogyatékossággal élő személyek elhelyezkedését és előrelépését a munkaerőpiacon. Segítséget kell nyújtaniuk a munkahely megtalálásához, a vállalkozásuk elindításához, a nyílt munkaerőpiacon vagy a közszférában való elhelyezkedéshez. 

 

A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága általános kommentárja

8. számú Általános Kommentár (2022) – 27.cikk: Munkavállalás és foglalkoztatás (angol)

 

Az Európai Unió rendelkezései a munkavállalásról

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló irányelv (2000/78/EK)

 

A munkavállalásról szóló hazai jogszabályok és határozatok

Magyarország Alaptörvénye

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet