Egészségügy

Az Egészségügy az Egyezmény szerint

Az Egyezmény 25. cikke foglalkozik az egészségüggyel. A részes államok a 25. cikk szerint elismerik, hogy a fogyatékossággal élő személyek jogosultak a lehető legmagasabb színvonalú egészségügyi ellátásra a fogyatékosság alapján történő bármiféle hátrányos megkülönböztetés nélkül. A részes államok minden szükséges intézkedést megtesznek e jog érvényesülése érdekében, különösen:

  • a más személyeknek biztosítottal azonos terjedelmű, minőségű és színvonalú ingyenes vagy megengedhető árú egészségügyi ellátás és egészségügyi programok biztosítása a fogyatékossággal élő személyeknek;
  • a fogyatékossággal élő személyek számára kifejezetten fogyatékosságuk miatt szükséges egészségügyi szolgáltatások biztosítása;
  • az emberek lakóhelyéhez való lehető legközelebbi egészségügyi  szolgáltatás biztosítása;
  • az egészségügyi szakemberek kötelezése arra, hogy a fogyatékossággal élő személyek számára ugyanolyan színvonalú ellátást biztosítsanak, mint mások számára, ideértve a tájékoztatáson alapuló hozzájárulást az egészségügyi ellátásokhoz;
  • a fogyatékosság alapján történő hátrányos megkülönböztetésének tiltása az egészségbiztosítás és az életbiztosítás terén;
  • az egészségügyi ellátás, egészségügyi szolgáltatások, élelmiszer vagy folyadék fogyatékosságon alapuló megtagadásának megakadályozása.

 

Az egészségügyről szóló hazai jogszabályok és határozatok

Magyarország Alaptörvénye

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény