A hátrányos megkülönböztetés tilalma

A hátrányos megkülönböztetés tilalma az Egyezmény szerint

Az Egyezmény 5. cikke szól az egyenlőségről és a hátrányos megkülönböztetéstől való mentességről.  A  törvény előtt minden személy egyenlő, és jogosult a törvények által nyújtott védelemre és kedvezményre. Az államok megtiltják a fogyatékosság alapján történő bármilyen megkülönböztetést, illetve biztosítják az egyenlő és hatékony jogi védelmet.

Az Egyezmény 10. cikke az élethez való jogról szól, amely szerint minden embernek elidegeníthetetlen joga van az élethez. Az államok meghoznak minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek számára, hogy másokkal azonos alapon élvezhessék ezt a jogot.

Az Egyezmény 11. cikke szól a vészhelyzetekről és a humanitárius szükségállapotokról. Eszerint az államok vállalják, hogy vészhelyzetekben, például fegyveres konfliktus, humanitárius szükségállapot és természeti katasztrófa esetén minden szükséges intézkedést meghoznak a fogyatékossággal élő személyek külön védelme és biztonsága érdekében.

 

A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága általános kommentárja

6. számú általános észrevétel (2018) az egyenlőségről és a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról – 5. cikk (angol) (magyar)

 

Az Európai Unió rendelkezései a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról

Az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (EUMSZ)

Alapjogi Charta

Az Európai Parlament 2020. július 8-i (2021/C 371/02) állásfoglalása az értelmi fogyatékossággal élő személyek és családtagjaik jogairól a Covid 19-válság alatt

 

A hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló hazai jogszabályok és határozatok

Magyarország Alaptörvénye

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 

Az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat

Az Országos Fogyatékosságügyi Programról szóló 5/2015. (IV. 7.) OGY határozat

1992.évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény

61/1992. (XI. 20.) Alkotmánybírósági határozat

 

A témában megjelent írások

Dr. Demeter Judit: A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény és az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény elemzése