Törvény előtti egyenlőség

Törvény előtti egyenlőség az Egyezmény szerint

Az Egyezmény 12-16. cikkei rendelkeznek a törvény előtti egyenlőségről; az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről; a személy szabadságáról és biztonságáról; a kínzás tilalmáról; valamint a kizsákmányolástól, erőszaktól és visszaélésektől való mentességről.

A törvény előtti egyenlőségről szóló 12. cikk szerint a fogyatékossággal élő személyeknek joguk van ahhoz, hogy a törvény előtt mindenhol személyként ismerjék el őket. Az államok elismerik, hogy a fogyatékossággal élő személyeket az élet minden területén másokkal azonos alapon megilleti a jog-, illetőleg cselekvőképesség. 

Az államok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a cselekvőképesség gyakorlásához szükséges segítség hozzáférhető legyen. Emellett biztosítják, hogy a cselekvőképesség gyakorlása során megfelelő biztosítékok legyenek a visszaélések megelőzésére. E biztosítékok célja: 

    • tiszteletben tartani az érintett személy jogait, akaratát és a saját döntéseit;
    • biztosítsák, hogy az intézkedések mentesek legyenek az indokolatlan befolyástól;
    • az intézkedések arányosak legyenek és azokat az érintett személy körülményeire tekintettel hozzák;
    • az intézkedések a lehető legrövidebb ideig tartsanak;
    • az intézkedéseket független és pártatlan hatóság vagy igazságügyi szerv rendszeresen felülvizsgálja.

Az Egyezmény 13. cikke szerint a részes államok a fogyatékossággal élő személyek számára másokkal azonos alapon biztosítják az igazságszolgáltatáshoz való hatékony hozzáférést. A részes államok kötelessége az is, hogy megkönnyítsék a fogyatékossággal élő személyek részvételét valamennyi eljárási típusban és szakaszban, független attól, hogy az érintett személy milyen eljárási pozícióban van. A részes államok emellett előmozdítják az igazságügyi igazgatás területén dolgozók megfelelő képzését is.

 

A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága általános kommentárja

1. számú általános kommentár (2014) – 12. cikk: A törvény előtti egyenlőség (angol) (magyar)

 

Az Európai Unió rendelkezései a törvény előtti egyenlőségről

A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályokról szóló irányelv (2012/29/EU)

 

A törvény előtti egyenlőségről szóló hazai jogszabályok és határozatok

Magyarország Alaptörvénye

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény

 

A témában megjelent írások

Gombos Gábor és munkatársai: Bizonyítási kísérlet és kommentár a 12. cikkelyhez, avagy a cselekvőképesség problémája. – Fogyatékosság és társadalom, 1. évfolyam 1. szám

Benkó Boglárka, Fiala János és Gombos Gábor: MDAC tanulmány a hazai jogszabályi környezet összhangjáról a CRPD-vel, az OFT megbízásából készített elemzés. – 2008.